Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onderhavig privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, overeenkomsten en transacties
met Miro Dakwerken, Brouwerstraat 29, 1781TK,Den Helder, KvK-nummer: 77591712.

Doelen van gebruik

Om onze dienstverlening goed tot uitvoer te brengen, is het nodig dat Miro Dakwerken in
bepaalde gevallen gegevens van u opslaat. De persoonsgegevens worden gebruikt voor:
– Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
– Relatiebeheer en contact
– Product- en dienstontwikkeling
– Gegevens om inzicht te krijgen over het gebruik van de website
Zonder uw toestemming zullen er geen persoonsgegevens worden verzameld. Gegevens die geen
persoonlijke informatie bevatten worden wel verzameld. Wanneer u gevraagd wordt om
persoonsgegevens via de website en u verstrekt deze, zullen deze gegevens uitsluitend worden
gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Bij het verzenden van (contact)formulieren zal het IP-adres worden verzameld. Dit ter voorkoming van
onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Deze zal eveneens worden aangewend om surf- en
klikgedrag te analyseren.

Bewaring van gegevens

Miro Dakwerken zal persoonsgegevens bewaren op basis van de wettelijke bewaartermijn.
Zodra dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij bepaalde gegevens. Wij verwijderen gegevens
die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan
derden, mits dit benodigd is om een overeenkomst uit te voeren, een transactie te voltooien of
wanneer wetgeving dit vereist.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan
als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben
we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst
door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze
website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Beveiliging

Miro Dakwerken maakt gebruik van verschillende veiligheidsprocedures om zorg te dragen voor
bescherming van de verwerkte gegevens. Dit wordt gedaan om onder anderen te voorkomen dat
onbevoegden toegang zullen hebben tot deze gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat gegevens niet in verkeerde handen komen.
Gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermt, maar vanwege het publieke karakter van
internet kan de overdracht van informatie over het internet niet altijd volledig worden gegarandeerd.

Gegevens inzien en aanpassen

U kunt Miro Dakwerken benaderen om de gegevens in te zien welke zijn opgeslagen. U kunt eveneens het verzoek doen deze te wijzigen, aan te vullen dan wel te verwijderen. U hiervoor contact
opnemen via het contactformulier.

 

Staat wat u zoekt er niet bij? vraag het dan bij ons na 

Wij zullen u zo snel mogelijk helpen
Neem nu contact op